Imprint

Informacje podane zgodnie z § 5 ustawy o mediach elektronicznych (niem. Telemediengesetz): 
OLYMP GmbH & Co. KG 
Hohenheimer Straße 91-97 
70184 Stuttgart

Firma reprezentowana przez:
Geschäftsführer: 
Marc Herzog 
Dr. Peter Wenzel

Kontakt:
Telefon: +49 711 2131 - 0  
Telefax: +49 711 2131 - 222 
E-Mail: service@olymp.de

Wpis w rejestrze: 
Wpis w rejestrze handlowym.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
Numer w rejestrze: RHA 14228

Podatek VAT:
Numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług zgodnie z §27 a ustawy o podatku VAT (niem. Umsatzsteuergesetz):
DE 814336488

Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej
Nazwa i siedziba ubezpieczyciela: 
AIG Europe Limited 
Direktion für Deutschland 
Speicherstr. 55 
60327 Frankfurt 
Obszar obowiązywania ubezpieczenia: cały świat z wyjątkiem „państw non-admitted”

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 umowy państwowej dotyczącej działalności nadawczej (niem. Rundfunkstaatsvertrag):
OLYMP GmbH & Co. KG 
Hohenheimer Straße 91-97 
70184 Stuttgart

Rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska udostępniła platformę służącą do rozwiązywania sporów przez Internet (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail znajdziesz u góry w impressum. Nie jesteśmy gotowi lub zobowiązani uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Odpowiedzialność za treści
Jako usługodawca – zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych – jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na niniejszych stronach według ustawodawstwa ogólnego. Na podstawie §§ 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcych lub badania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usuwania lub blokady korzystania z informacji zgodnie z ustawodawstwem ogólnym pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu wejścia w posiadanie wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do stron zewnętrznych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za tego rodzaju treści obce. Odpowiedzialność za treści stron, do których odsyłają linki, ponosi zawsze oferent lub operator danych stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały skontrolowane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie utworzenia linku. Treści sprzeczne z prawem nie były rozpoznawalne w momencie zamieszczenia linku. Zapewnienie nieustannej kontroli merytorycznej stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak możliwe bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie
Opracowane przez operatorów stron treści i dzieła na niniejszych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami określonymi prawem autorskim wymaga pisemnej zgody danego autora, wzgl. osoby, która opracowała powyższe treści. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. W przypadku gdy treści na niniejszej stronie nie zostały opracowane przez operatora, prawa autorskie stron trzecich będą przestrzegane. W szczególności treści stron trzecich zostaną oznaczone jako takie. Jeżeli mimo to zwrócisz uwagę na naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie nam stosownej informacji. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Wyżej