Ochrona Danych

Ochrona danych online

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają ogólny pogląd na to, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzin naszej strony internetowej.

Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Twojej osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, zawartej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest dokonywane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdziesz w impressum niniejszej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane pobierane są po pierwsze dlatego, że nam je przekazujesz. W tym przypadku może chodzić np. o dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone przez nasze systemy IT automatycznie w czasie odwiedzin strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest pobierana w celu zapewnienia wolnego od błędów dostępu do strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcach i przeznaczeniu Twoich zapisanych danych osobowych. Ponadto masz prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii ochrony danych możesz zwrócić się do nas w każdej chwili na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne oraz narzędzia innych oferentów

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej Twoje zachowanie na stronie może stać się przedmiotem analizy statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania na stronie przebiega z reguły anonimowo; zachowanie na stronie nie pozwala na powiązanie go z Tobą. Możesz sprzeciwić się analizie lub zapobiec jej poprzez powstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższej Polityce Prywatności. Możesz sprzeciwić się analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszej Polityce Prywatności.


2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku gdy korzystasz z niniejszej strony internetowej, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Twojej osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje. Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Olymp GmbH & Co
Hohenheimerstrasse 91-97
70184 Stuttgart

Jednostka odpowiedzialna decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Wycofanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie drogą mailową. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych przysługuje Ci jako osobie, której tej dane dotyczą, prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru w odniesieniu do kwestii dotyczących prawa o ochronie danych osobowych jest krajowy inspektor ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do możliwości przeniesienia danych

Przysługuje Ci prawo do przeniesienia danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, na siebie lub osoby trzecie. Udostępnienie następuje w formacie nadającym się do komputerowego odczytu. W przypadku zażądania przez Ciebie bezpośredniego przeniesienia danych na inną osobę odpowiedzialną nastąpi to tylko wówczas, jeżeli będzie to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat Twoich zapisanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii danych osobowych możesz zwrócić się do nas w każdej chwili, korzystając z podanych w impressum możliwości kontaktu.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako do operatora strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Dzięki temu dane, które przekazujesz za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane możesz rozpoznać po pasku adresowym „https://” Twojej przeglądarki i symbolu kłódki na pasku adresowym przeglądarki.

Sprzeciw wobec otrzymywania e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się korzystaniu z danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku impressum w celu przesyłania reklamy i materiałów informacyjnych, o które nie prosiliśmy. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania informacji reklamowych, np. maili-spamów, o które nie prosili.

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

OLYMP GmbH & Co. KG
Hohenheimer Straße 91-97
70184 Stuttgart
Telefon: 0711 2131-0

E-Mail: datenschutzbeauftragter@olymp.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam w tym, aby nasza oferta była przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza.

Niektóre pliki cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Takie pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Z kolei inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich sam nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie internetowej.

Przy pomocy nowoczesnej przeglądarki internetowej możesz monitorować instalowanie się plików cookie, ograniczyć lub uniemożliwić ich zapisywanie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie usuwały się automatycznie w momencie zamknięcia programu. Dezaktywacja plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych, preferowanych przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka zakupowego), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator niniejszej strony internetowej mamy uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia pozbawionego błędów technicznych i sprawnego świadczenia naszych usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. dla potrzeb funkcji służących analizie), zostaną one omówione osobno w niniejszej Polityce Prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i zapisuje informacje w plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przesyła automatycznie do nas. Są to:

  • strona odwiedzona na naszej domenie
  • data i godzina zapytania serwera
  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • referer URL
  • nazwa hosta komputera, z którego następuje dostęp
  • adres IP

dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych niezbędnych do spełnienia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są zapisywane razem z Twoimi danymi kontaktowymi w celu przetworzenia Twojego zapytania lub na wypadek dalszych pytań. Przekazanie tych danych dalej bez Twojej zgody nie jest możliwe.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie drogą mailową. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu zgłoszenia przez Ciebie prośby o usunięcie, wycofania zgody na zapisywanie lub gdy nie ma konieczności kontynuacji zapisywania danych. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności obowiązki dotyczące przechowywania – pozostają nienaruszone.

Okres przechowywania wpisów i komentarzy

Wpisy i komentarze oraz powiązane z nimi dane jak np. adresy IP są zapisywane. Treść pozostaje na naszej stronie internetowej do momentu jej całkowitego usunięcia lub do czasu, w którym musiała ona zostać usunięta z przyczyn prawnych.

Zapisywanie wpisów i komentarzy odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie drogą mailową. Zgodność z prawem już zrealizowanych procesów przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Dane na potrzeby newslettera

Do wysłania naszego newslettera potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Weryfikacja podanego adresu e-mail jest konieczna i należy wyrazić zgodę na odbiór newslettera. Dane uzupełniające nie są pobierane lub są dobrowolne. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania newslettera.

Dane zebrane podczas rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie drogą mailową lub wyrejestrowanie się za pomocą linku dezaktywacyjnego w newsletterze. Zgodność z prawem już zrealizowanych procesów przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Dane wprowadzone w celu utworzenia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku wyrejestrowania. Jeżeli dane te zostały przekazane nam w innych celach i w innym miejscu, pozostaną one nadal u nas.

CleverReach

Do wysyłania newsletterów wykorzystujemy usługę CleverReach. Oferentem jest firma CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Za pomocą tej usługi możemy organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Twoje dane wprowadzone w celu otrzymania newslettera, np. Twój adres e-mail, zostaną zapisane na serwerach firmy CleverReach. Serwery są zlokalizowane w Niemczech lub w Irlandii.

Wysyłka newsletterów z pomocą usługi CleverReach pozwala nam na analizę zachowania odbiorcy newslettera. Analiza pozwala między innymi ustalić, ilu odbiorców otworzyło swój newsletter i jak często następuje kliknięcie na linki znajdujące się w newsletterze. CleverReach wspiera śledzenie konwersji, która pozwala przeanalizować, czy po kliknięciu na link nastąpiła wcześniej zdefiniowana akcja jak np. zakup produktu. Szczegóły dotyczące analizy danych przez usługę CleverReach znajdziesz na stronie:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. W celu wycofania zgody wystarczy nieformalne powiadomienie drogą mailową lub wyrejestrowanie się za pomocą linku dezaktywacyjnego w newsletterze. Zgodność z prawem już zrealizowanych procesów przetwarzania danych nie zostaje naruszona przez wycofanie zgody.

Jeżeli nie życzysz sobie analizy przez usługę CleverReach, musisz zrezygnować z newslettera. W celu rezygnacji wystarczy nieformalne powiadomienie nas drogą mailową lub wyrejestrowanie się za pomocą linku dezaktywacyjnego w newsletterze.

Dane wprowadzone w celu utworzenia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku wylogowania z naszych serwerów oraz serwerów firmy CleverReach. Jeżeli dane te zostały przekazane nam w innych celach i w innym miejscu, pozostaną one nadal u nas.

Szczegóły dotyczące przepisów o ochronie danych usługi CleverReach znajdziesz na stronie: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Powierzenie przetwarzania

W celu pełnej realizacji ustawowych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych zawarliśmy z firmą CleverReach umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Media społecznościowe

Wtyczka Twitter

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi Twitter. Oferentem jest firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Retweetuj” odwiedzane przez Ciebie strony internetowe zostaną powiązane z Twoim kontem Twitter i udostępnione na Twoim Twitterze. Towarzyszy temu przekazanie danych do Twittera. Nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazanych danych oraz wykorzystania tych danych przez Twitter. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności Twittera na stronie: https://twitter.com/privacy.

Twoje ustawienia ochrony danych możesz zmienić na Twitterze: https://twitter.com/account/settings

Wtyczka Pinterest

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci społecznościowej Pinterest. Oferentem jest firma Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Po otwarciu strony z funkcjami usługi Pinterest Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Pinterest. Dane protokołu są przekazywane na serwery firmy Pinterest. Serwery są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. Dane protokołu mogą dopuszczać możliwość ustalenia Twojego adresu IP, odwiedzonych stron internetowych, rodzaju i ustawień przeglądarki, daty i godziny zapytania, sposobu korzystania przez Ciebie z sieci Pinterest oraz pliki cookie.

Szczegóły na ten temat znajdziesz w informacjach dotyczących ochrony danych firmy PinterestEinzelheiten hierzu finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube

Dla potrzeb integracji i prezentacji treści wideo nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube. Oferentem wideoportalu jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po otwarciu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami firmy YouTube. W ten sposób YouTube dowiaduje się, która z naszych stron została przez Ciebie otwarta.

YouTube może przyporządkować Twoje zachowanie na stronie bezpośrednio do Twojego profilu, jeżeli zalogowałeś się na Twoje konto YouTube. Możesz temu zapobiec poprzez wcześniejsze wylogowanie się.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegóły dotyczące postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce Prywatności firmy YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. Oferentem internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwer firmy Google i tam zapisywane. Z reguły serwer jest zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych.

Zapisywanie plików cookie w ramach funkcji Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator niniejszej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty internetowej, jak i ewentualnej reklamy.

Anonimizacja IP

Stosujemy narzędzie Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje ona, że firma Google przetworzy Twój adres IP na formę skróconą w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany przez firmę Google na jeden z serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na nasze zlecenie firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony, w celu opracowania raportów o aktywności na stronie oraz wykonania dla nas innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie przez Twoją przeglądarkę internetową. Mogłoby to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej strony internetowej. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym również adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez firmę Google. Jest to możliwe i wymaga pobrania i zainstalowania wtyczki przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie zapisany plik cookie OPT-OUT, który uniemożliwi gromadzenie Twoich danych podczas przyszłych odwiedzin naszej strony internetowej: dezaktywacja Google Analytics.

Szczegóły dotyczące postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics znajdziesz w Polityce Prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Powierzenie przetwarzania

W celu pełnej realizacji ustawowych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych zawarliśmy z firmą Google umowę powierzenia przetwarzania danych.

Dane demograficzne w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „danych demograficznych” usługi Google Analytics. Pozwala ona tworzyć raporty zawierające informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych otrzymanych od innych oferentów na temat osób odwiedzających. Przyporządkowanie danych do określonej osoby nie jest możliwe. W każdej chwili możesz dezaktywować tę funkcję. Jest to możliwe za pomocą ustawień wyświetlania na Twoim koncie Google lub poprzez ogólny zakaz gromadzenia Twoich danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdWords oraz Google Conversion-Tracking

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords jest programem reklamowym online. W ramach programu reklamowego online pracujemy z wykorzystaniem funkcji śledzenia konwersji (Conversion-Tracking). Po kliknięciu na wyświetlony przez Google komunikat następuje zapisanie pliku cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie służą osobistej identyfikacji użytkowników. Plik cookie pozwala firmie Google i nam ustalić, że nastąpiło kliknięcie na komunikat i przekierowanie na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być monitorowane przez klientów AdWords przez stronę internetową. Za pomocą plików cookie odpowiedzialnych za konwersję tworzone są statystyki konwersji dla klientów AdWords, którzy stosują śledzenie konwersji. Klienci AdWords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło na ich komunikat i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednak informacji, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkowników. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się korzystaniu z tej funkcji. W tym celu należy dezaktywować plik cookie odpowiedzialny za konwersję w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Dzięki temu nie zostanie to również uwzględnione w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie odpowiedzialnych za konwersję odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej oferty internetowej, jak i naszej reklamy.

Einzelheiten Szczegóły dotyczące Google AdWords i Google Conversion-Tracking znajdziesz w przepisach o ochronie danych firmy Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Przy pomocy nowoczesnej przeglądarki internetowej możesz monitorować instalowanie się plików cookie, ograniczyć lub uniemożliwić ich zapisywanie. Dezaktywacja plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

Stosowanie remarketingu Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu firmy Google Inc. („Google”). Funkcja ta służy do prezentacji komunikatów reklamowych opartych na zainteresowaniach osobom odwiedzającym stronę internetową w ramach sieci reklamowej Google. Przeglądarka osoby odwiedzającej stronę internetową zapisuje tak zwane pliki cookie – pliki tekstowe, które są zapisywane na jej komputerze i które umożliwiają rozpoznanie użytkownika, gdy ten otwiera strony internetowe, które należą do sieci reklamowej firmy Google. Na tych stronach internetowych użytkownikowi mogą być wówczas prezentowane komunikaty reklamowe, które nawiązują do treści, które użytkownik wcześniej otwierał na stronach internetowych, które korzystają z funkcji remarketingu firmy Google. Według własnych zapewnień firma Google nie pobiera w tym procesie danych osobowych. Jeżeli jednak nie życzysz sobie stosowania funkcji remarketingu firmy Google, zasadniczo możesz ją dezaktywować, dokonując stosownych ustawień na stronie http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie możesz dezaktywować używanie plików cookie służących reklamie opartej na zainteresowaniach poprzez inicjatywę sieciową, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Google reCAPTCHA

Korzystamy z usługi Google reCaptcha, aby ustalić, czy określone dane w naszym formularzu kontaktowym lub formularzu newslettera wprowadza człowiek czy komputer. Firma Google sprawdza na podstawie następujących danych, czy jesteś człowiekiem czy komputerem: adres IP używanego urządzenia końcowego, strona internetowa, którą odwiedzasz u nas i z którą zintegrowana jest usługa Captcha, data i czas trwania odwiedzin na stronie, dane pozwalające na identyfikację użytego typu przeglądarki i systemu operacyjnego, konto Google, jeżeli zalogowałeś się w Google, ruchy myszą na powierzchniach reCaptcha oraz zadania, w których musisz identyfikować zdjęcia. Podstawę prawną dla opisanego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na naszej stronie internetowej istnieje uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i ochrony nas przed automatycznym wprowadzaniem danych (atakami).

Google Web Fonts

Nasza strona internetowa korzysta z Web Fonts firmy Google. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dzięki zastosowaniu usługi Web Fonts możemy Ci zaprezentować naszą stronę internetową w pożądany przez nas sposób – niezależnie od czcionek, do których masz lokalny dostęp. Odbywa się to poprzez wywołanie usługi Google Web Fonts z serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i związane z tym przekazanie Twoich danych do firmy Google. W tym przypadku chodzi o Twój adres IP oraz informację, jaką stronę u nas odwiedziłeś. Stosowanie Google Web Fonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator niniejszej strony internetowej mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i transferze naszej strony internetowej.

Firma Google posiada certyfikację w ramach amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych „Privacy Shield”. Niniejsza umowa o ochronie danych ma gwarantować zachowanie obowiązującego w UE poziomu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące Google Web Fonts znajdziesz na stronie: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about oraz dalsze informacje w przepisach o ochronie danych firmy Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Google Maps

Niniejsza strona korzysta za pośrednictwem API z usługi Google Maps. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Oferent niniejszej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z usługi Google Maps służy atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwemu odszukiwaniu miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce Prywatności firmy Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ochrona danych zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO)

Wyżej